Iššūkis

Visuotinė viešojo sektoriaus skaitmenizacija asocijuojasi su skaidrumo didinimu ir korupcijos išnaikinimu. Skaitmenizacijos projektai sukuria beribes galimybes dalintis duomenimis, kurti naujus produktus ir paslaugas, iš naujo apgalvoti ir optimizuoti organizacijos funkcijas bei taupyti lėšas. Skaitmeninė revoliucija neretai laikoma tiesiausiu keliu į skurdo panaikinimą.

Todėl valstybinio sektoriaus institucijos visame pasaulyje skaitmenizuoja savo veiklos operacijas, paslaugas ir perkelia jas į internetą. Deja, sistemos, kurios renka ir saugo su asmens duomenimis susijusią, jautrią informaciją bei iš skirtingų šaltinių surenkamus duomenis, tampa patraukliais kibernetinių atakų taikiniais.

Nepaisant to, vykdant modernizacijos projektus, paprastai prioritetas yra teikiamas sistemos funkcionalumui, o ne jos saugumui. Jeigu apie kibernetinę saugą apskritai pagalvojama, tai tik kaip apie visiškai techninę problemą, kurią galima išspręsti prie jau sukurtos IT sistemos pridedant dar vieną "dėžutę".

Kartais organizacijos įsidiegia procesus, netgi sertifikuojasi pagal ITIL ar ISO standartus, tačiau šimtai procesų aprašymo lapų neturi jokios tikros įtakos organizacijos kultūrai. Mažai laiko skiriama ir gebėjimų stiprinimui. Dvi savaitės mokymų suteikia naujas žinias, bet nesukuria naujų įpročių. Taigi, seni įpročiai laimi prieš naujas žinias.

Įvykus saugumo incidentui, smarkiai nukenčia organizacijos reputacija, ir pasitikėjimas naujai sukurta sistema yra prarandamas.

Mūsų požiūris

Mes tikime, kad institucijas apibūdina tai, kaip jos naudoja informacines technologijas ir kaip užtikrina savo veiklos saugumą. Kibernetinė sauga nėra tiesiog technologinis iššūkis - už kibernetinę saugą organizacijoje atsako vadovybė.

Pagrindiniai ekspertai

  • Dr. Vilius Benetis

    Specializacija NRD CS direktorius

    Read more
  • Romualdas Lečickis

    Specializacija Kibernetinio saugumo grupės direktorius

    Read more
  • Rimtautas Černiauskas

    Specializacija Kibernetinio saugumo sprendimų architektas

    Read more
  • Ukrainos kibernetinio saugumo gebėjimų stiprinimas

    Šalis Ukraina

    Daugiau
  • Kibernetinio saugumo brandos vertinimas Sakartvelo (Gruzijoje)

    Šalis Sakartvelo (Gruzija)

    Daugiau
  • Nacionalinės Bangladešo kibernetinės saugos incidentų tyrimo tarnybos kūrimas

    Šalis Bangladešo Liaudies Respublika

    Daugiau
  • Nacionalinės Kipro kompiuterinių incidentų valdymo komandos steigimas

    Šalis Kipras

    Daugiau
  • Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodika

    Šalis Lietuva

    Daugiau
  • Nacionalinės saugos incidentų tyrimo tarnybos kūrimas

    Šalis Butano karalystė

    Daugiau
  • Mokymai

    Šalis Lietuva

    Daugiau
  • Kibernetinės gynybos gebėjimų stiprinimas

    Šalis Lietuva, Tanzanija ir Uganda

    Daugiau
  • Saugumo informacijos ir įvykių valdymo sistemos diegimas

    Šalis Lietuva

    Daugiau
  • Informacinių sistemų saugos atitikties vertinimas

    Šalis Lietuva

    Daugiau
  • Mobiliųjų įrenginių tyrimo technologijos

    Šalis Lietuva

    Daugiau
  • Išsami saugos patikra

    Šalis Lietuva

    Daugiau
  • Rinkimų sistemos saugos auditas

    Šalis Tanzanija

    Daugiau
  • COBIT 5 diegimas centriniame banke

    Šalis Burundis

    Daugiau
  • Skaitmeninės analizės platformos diegimas

    Šalis Lietuva

    Daugiau