ISO 27001 standarto diegimas

Kas yra ISO 27001 standartas?

LST ISO/IEC 27001:2022 standartas nustato reikalavimus informacijos saugumo valdymo sistemai, kad organizacija galėtų įvertinti riziką ir įdiegti tinkamas kontrolės priemones informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui apsaugoti, taikant rizikų valdymo procesą.

Įmonės, kurios taiko šį standartą, gali gauti ISO/IEC 27001 sertifikatą, jei juos audituoja akredituota sertifikavimo įstaiga. Sertifikatas įrodo, kad įmonė laikosi geriausios informacijos saugumo praktikos ir suteikia konkurencinį pranašumą.

Kaip ISO 27001 diegimą atliekame mes?

  • Įdiegiame ISO 27001 saugos standartu paremtą informacijos saugos valdymo sistemą bei parengiame reikiamas politikas, tvarkas ir kitus dokumentus, pavyzdžiui: saugaus programavimo, nuotolinės prieigos, vartotojų valdymo ir t.t.);
  • Parengiame Informacijos Saugos Valdymo Sistemos (ISVS) rolių, funkcijų ir atsakomybių aprašus;
  • Inventorizuojame skaitmeninį turtą ir jų savininkus;
  • Atliekame rizikos vertinimą ir pateikiame rezultatus bei veiksmų planą. Taip pat paruošiame rizikų vertinimo metodiką;
  • Paruošiame IT vidaus audito proceso metodiką;
  • Įvertiname jūsų organizacijos informacijos saugos kontrolių atitikimą ISO 27002 reikalavimams.

Nauda jūsų organizacijai

Konkurencinis pranašumas
Konkurencinis pranašumas
Užtikrinama atitiktis teisės aktams
Užtikrinama atitiktis teisės aktams
Geresnė informacijos sauga ir jos valdymas
Geresnė informacijos sauga ir jos valdymas
Didesnis susijusių šalių pasitikėjimas
Didesnis susijusių šalių pasitikėjimas

Į klausimus kaip diegiamas ISO 27001 standartas atsakys:

Icon

Augustinas Daukšas

Kibernetinio saugumo konsultantas | CEH, CISA, CISM

Icon

Eglė Mikelaitytė

Kibernetinio saugumo konsultantė