CISO paslaugos

Kas yra CISO?

 

CISO tai organizacijos viduje dirbantis ir už informacijos saugumą atsakingas asmuo – angl. Chief Information Security Officer. CISO rūpinasi organizacijos reguliaciniais informacijos saugumo reikalavimais, gerųjų praktikų diegimu, reikalingų technologijų diegimu ir kitais su kibernetiniu saugumu susijusiais klausimais.

NRD Cyber Security padeda informacijos saugumo vadovams kelti kibernetinio saugumo lygį jų organizacijose. Mūsų sertifikuoti aukšto lygio specialistai patarimais ir pagalba prisitaikys prie informacijos saugumo vadovo bei organizacijos poreikių, struktūros ir tikslų.

 

CISO paslaugos apima:

Saugumo valdymas

Informacinis saugumas yra visos organizacijos tikslas, kuriam turi būti skiriamas pakankamas dėmesys.
NRD Cyber Security komanda:
– padės suformuluoti saugumo metodikų vertinimo kriterijus
– patars, kaip ir kokią informacija reikia surinkti dėl priimamų informacijos saugumo sprendimo pagrįstumo.

Rizikų valdymas

Dažniausia problema, su kuria organizacijos susiduria valdydamos riziką, yra nepakankamas aiškumas, kas tiksliai yra rizika ir kaip ją nustatyti. NRD Cyber Security specialistai, remdamiesi geriausiomis tarptautinėmis praktikomis, pritaikys jūsų organizacijai geriausiai tinkantį metodą, kuris leis:

– atpažinti ir apibrėžti jūsų organizacijos skaitmeninį turtą,

– identifikuoti informacinio saugumo rizikas.

Saugumo programos vystymas ir valdymas

Saugumo ir atsparumo programa gali užtikrina organizazijos skaitmeninio turto apsaugą procesais ir procedūromis, kurių privalo laikytis ir tiekėjai bei kitos trečiosios šalys. Remdamiesi savo patirtimi bei žiniomis, mūsų specialistai padės sudaryti programą, kuri atitiks saugumo strandartus ir reikalavimus, bei bus praktiškai įgyvendinama.

Saugumo incidentų valdymas

Kibernetinių incidentų stebėjimui reikalingų priemonių bei resursų įvertinimas ir rekomendacijų pateikimas:

– specializuotos komandos suformavimas organizacijos viduje

– išorinio SOC paslaugos (nuoroda į paslaugos puslapį)

– technologinių sprendimų diegimas (nuoroda į paslaugos puslapį).

Tinkama ir savalaikė IT infrastrūktūros apsauga leidžia atpažinti ir užkardyti kibernetinius indicentus bei išvengti galimų reputacinių ar finansinių nuostolių.

 

Icon
Augustinas Daukšas
Kibernetinio saugumo konsultantas | CEH, CISA, CISM

Daugiau informacijos suteiks
Augustinas Daukšas
El. paštas: ad@nrdcs.lt
Tel.: + 370 613 95474

Susisiekite
Icon
Eglė Mikelaitytė
Kibernetinio saugumo konsultantė

Daugiau informacijos suteiks
Eglė Mikelaitytė
El. paštas: em@nrdcs.lt
Tel.: +370 614 76164

Susisiekite