KAS mES ESAME

Mes esame technologinių
kibernetinės gynybos konsultacijų, reagavimo į saugos incidentus bei
taikomųjų mokslinių
tyrimų įmonė

Sėkmės istorija

Vidinio sukčiavimo prevencijos stiprinimas Šiaulių Banke

Europa

Siekdami užkirsti kelią išorės ir vidaus grėsmėms, AB Šiaulių bankas nusprendė dar labiau tobulinti vidinio sukčiavimo monitoringo sistemą, aiškiai komunikuojant draudžiamo elgesio...

Paslaugos

Prevencija

Prevencinės paslaugos padeda užtikrinti bendrovės kibernetinį atsparumą ir išvengti brangių, institucijos normalią veiklą sutrikdančių incidentų.

NRD CS prevencinės paslaugos apima išsamią saugumo patikrą, informacijos saugumo rizikos valdymą, tinklo pažeidžiamumo vertinimą (etiško įsilaužimo testą), socialinę inžineriją bei kibernetinio saugumo mokymus ir informacijos saugos suvokimo didinimo kampanijas.

Daugiau

Reagavimas

Daugybė organizacijų susiduria su kibernetinio saugumo ir informacijos saugumo incidentais. Bendrovės patiriami kaštai priklauso nuo incidentų valdymo kokybės.

NRD CIRT yra incidentų tyrimo tarnyba, kuri teikia kibernetinės saugos incidentų valdymo bei tyrimo paslaugas.

Daugiau

Saugos valdymas

Saugos valdymas apima saugaus darbo su informacija, IRT infrastruktūra bei sistemomis procesus, kurių stebėjimas vykdomas saugos operacijų centruose (SOCs). NRD CS taip pat teikia informacijos saugumo valdymo pagal ISO 27001 ir COBIT 5 paslaugas.

Daugiau

Gebėjimų stiprinimas

Saugios skaitmeninės aplinkos užtikrinimui būtina, kad šalys, organizacijos bei komandos turėtų reikiamus gebėjimus. NRD CS teikia kibernetinio saugumo tyrimų tarnybų (CSIRT) kūrimo paslaugas, atvirųjų šaltinių analizės sprendimus, kuria skaitmeninių tyrimų laboratorijas, atlieka kibernetinio saugumo brandos vertinimus bei padeda pasiruošti veiksmų planą, taip pat teikia duomenų integracijos ir analizės sprendimus teisėsaugai.

Daugiau

Mokymai

Technologijos ir procesai neveiks, jei nebus įgūdžių. Todėl įgūdžius ir įpročius ugdantys mokymai yra būtini. Mes organizuojame atvirus bei specializuotus kibernetinio saugumo, analitikos, atvirųjų šaltinių žvalgybos ir skaitmeninių kriminalistinių tyrimų mokymus.

Artimiausių mokymų datas ir temas rasite renginių skiltyje.

Daugiau

Duomenų analitikos sprendimai

Vystantis technologijoms ankstesnė problema „kaip greitai ir kur gauti informaciją“, transformavosi į „kaip greitai, teisingai įvertinti ir pasinaudoti visa pasiekiama informacija“. Analizės tikslas iš neapdorotos informacijos naudojant analizės metodus ir technikas suprantama forma pateikti išvadas, kurių pagrindu sprendimų priėmėjai galėtų daryti teisingus ir pagrįstus sprendimus.

NRD Cyber Security teikia konsultacijas bei technologinius sprendimus organizacijoms, kurios siekia greitesnio pagrįstų sprendimų priėmimo.

Daugiau

Džiaugiamės, kad mūsų komandoje dirba vieni labiausiai patyrusių kibernetinės saugos specialistų Lietuvoje.

 • Dr. Vilius Benetis

  NRD CS direktorius

  Read more
 • Romualdas Lečickis

  Konsultacijų direktorius

  Read more
 • Akvilė Giniotienė

  Saugos valdymo ekspertė

  Read more
 • Kazimieras Tonkūnas

  NRD CS valdybos pirmininkas

  Read more
 • Darius Dulskas

  Komercijos direktorius

  Read more
 • Rūta Jašinskienė

  Žvalgybos analitikos ekspertė

  Read more
 • Kazimieras Sadauskas

  Atvirųjų šaltinių žvalgybos ekspertas

  Read more
 • Sigitas Rokas

  Organizacijų informacijos saugumo valdymo ekspertas

  Read more
 • Marius Urkis

  Kibernetinio saugumo incidentų valdymo ir tyrimo ekspertas

  Read more
 • Rimtautas Černiauskas

  Kibernetinio saugumo konsultantas, tyrėjas

  Read more
 • Živilė Nečejauskaitė

  Marketingo ir komunikacijos ekspertė

  Read more
 • Vytautas Kuliešius

  Informacijos ir kibernetinio saugumo ekspertas

  Read more
 • Modestas Sadauskas

  Rizikų ir atitikties vertinimo ekspertas

  Read more