Iššūkis

Nacionalinės ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų įvardinimas ir saugojimas yra viena iš kertinių nacionalinio kibernetinio saugumo vietų. Kiekviena vyriausybė turi pareigą teikti būtiniausias paslaugas savo gyventojams. Kadangi dauguma šių paslaugų yra priklausomos nuo informacinių sistemų, jų patikimumas ir sauga užima svarbią vietą nacionalinėje programoje.

Kaip valstybei žinoti, kurios informacinės sistemos yra tokios svarbios, kad jų sutrikdymas būtų paprasčiausiai netoleruotinas, todėl joms būtina taikyti griežtesnius saugumo reikalavimus ir didesnę apsaugą?

Sprendimas

Sukurta ir įteisinta nacionalinės ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų nustatymo metodika. Metodika buvo sėkmingai pritaikyta nacionalinės ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų sąrašo sudarymui, kuris buvo vėliau patvirtintas Vyriausybėje.

Suteiktos paslaugos

  • Atlikta dviejų ES šalių ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų nustatymo metodikų ir jų apsaugos praktikų analizė;
  • Nacionalinių tesiės aktų ir jų keliamų reikalavimų nacionalinės ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektams nustatymas ir vertinimas, trūkumų nustatymas;
  • Kriterijų, pagal kuriuos objektai klasifikuojami kaip “ypatingos svarbos”, parengimas;
  • Už nacionalinės ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų nustatymą atsakingų pareigybių ir jų atsakomybių nustatymas, įtraukiant ir privatų sektorių;
  • Nacionalinės ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų nustatymo ir klasifikavimo metodika;
  • Pagalba klientui patvirtinant metodiką įstatymu;
  • Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų nustatymo ir klasifikacijos veiksmų plano parengimas;
  • Paaiškinimų, kaip taikyti metodiką, paruošimas;
  • Metodikos taikymo mokymai susijusioms viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms.