Iššūkis

Siekdami užkirsti kelią išorės ir vidaus grėsmėms, AB Šiaulių bankas nusprendė dar labiau tobulinti vidinio sukčiavimo monitoringo sistemą, aiškiai komunikuojant draudžiamo elgesio netoleravimą ir įdiegiant naujas stebėjimo technologijas. Tikimąsi, kad pažengusi sistema padės tiksliau identifikuoti rizikos atvejus, žmogiškąsias klaidas bei sugriežtins sukčiavimo prevenciją.

Sprendimas

Kad pastiprintų vidines prevencines priemones, pagreitintų identifikavimo procesą bei išvengtų žmogiškųjų klaidų, AB Šiaulių bankas ir NRD Cyber Security sutarė tobulinti banko vidinių rizikų stebėjimo sistemą. Buvo pasiūlytas daugiakomponentis sprendimas: viena iš svarbiausių jo dalių – padidintos rizikos algoritmo, kuris įgalina išskirti darbuotojus, turinčius padidintą vidinio sukčiavimo riziką, sukūrimas. Kitas svarbus pasiūlyto sprendimo elementas - tai programinė įranga, kuri ne tik palengvina ryšių identifikavimą ir analizę tarp skirtingų duomenų, bet ir padeda įžvelgti tendencijas bei netipinį elgesį.