Sigitas Rokas

Organizacijų informacijos saugumo valdymo ekspertas

Narystė profesinėse asociacijose

  • ISACA narys nuo 2015 m. sausio
  • Turi ISO 27001 vyr. auditoriaus sertifikatą
  • SIM3 auditorius

Šalys/ regionai, kuriuose sukaupta darbo patirtis

Lietuva, Butanas, Bangladešas, Kipras, Egiptas ir Pietų Afrika.

Ekspertinės sritys

  • Didelių organizacijų informacijos saugumo valdymas (patirtis su kritinės infrastruktūros objektais bei organizacijomis)
  • SOC/CSIRT kūrimas (patirtis Bangladeše, Butane bei Kipre)
  • Konsultavimas ir programų valdymas
  • Auditas
  • Informacijos saugumo standartai ir gerosios praktikos

Sigitas Rokas yra informacijos saugos ir tęstinumo valdymo ekspertas, GRC specialistas. Sigitas yra sukaupęs daug patirties kompleksinių, daug organizacijų apimančių informacijos saugos programų ir tarptautinių projektų paruošime, valdyme ir įgyvendinimo kontrolėje.

Sigitas turi 15 metų patirtį IT sektoriuje ir 7-rių metų patirties energetikos sektoriuje kaip Lietuvos energijos informacijos saugumo vadovas. Prieš tai Sigitas dirbo įvairiuose sektoriuose, tarp jų – didžiausiame Skandinavijos banke Swedbank.

Sigitas Rokas yra civilis NATO kibernetinio saugumo ekspertas, turintis nacionalinės kritinės infrastruktūros (pvz., elektros tinklų ir atominės elektrinės) saugos užtikrinimo patirties, taip pat bendradarbiauja su Europos Komisijos Vyriausiąja Mokslinių Tyrimų Agentūra (EK REA) kibernetinės saugos srityje.

NRD Cyber Security Sigitas vykdo CSIRT/SOC komandų sukūrimo, jų brandos vertinimo bei kibernetinių sensorių diegimo projektus užsienyje.