Akvilė Giniotienė

Saugos valdymo ekspertė

Narystė profesinėse asociacijose

  • GFCE
  • Patariamoji valdybos narė CIIP pajėgumų stiprinimo modelio vystymui

Šalys/ regionai, kuriuose sukaupta darbo patirtis

Lietuva, JAV, Bangladešas, Burundis, Uganda, Ukraina, Ekvadoras ir Sakartvelo.

Ekspertinės sritys

Akvilė Giniotienė yra saugos valdymo ekspertė, sukaupusi ilgametę valstybės valdymo, viešojo sektoriaus transformacijos ir pokyčių įgalinimo projektų, skirtų nacionalinio atsparumo įvairaus pobūdžio grėsmėms didinimui, patirtį.

Prieš pradėdama dirbti NRD Cyber Security, Akvilė dirbo įvairiose vadovaujančiose pozicijose LR Vyriausybėje bei tarptautinėse organizacijose, kur jai teko susidurti su kompleksinio pobūdžio iššūkiais. Pagrindinį dėmesį Akvilė skyrė nacionalinio ir tarptautinio atsparumo kylančioms grėsmėms didinimui, pasitelkiant valdymą ir transformaciją, tarptautinį bendradarbiavimą, politikos formavimą, informacijos apsaugą, bei mokymus.

Akvilė taip pat buvo Valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotoja. Jos atsakomybės apėmė pagalbą direktoriui agentūros valdyme ir darbo organizavime, planų ir politikos formavime, ryšių su kitomis agentūromis palaikymą, analizę, dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą, mokymus bei žmogiškųjų išteklių politikos formavimą.

Šiuo metu Akvilė konsultuoja viešojo ir privataus sektoriaus organizacijas kibernetinės saugos strategijų ir politikos, teisės aktų klausimais. Ji taip pat dirba su gerųjų praktikų taikymu, kritinės informacinės infrastruktūros apsauga ir IT valdymu bei informacijos saugumu.