Marius Urkis

Organizacija NRD Cyber Security

Prieš prisijungdamas prie NRD Cyber Security komandos, Marius 14 metų vadovavo Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo (LITNET) saugos incidentų tyrimo komandai (CERT). Jo komanda buvo atsakinga už LITNET IT saugos architektūros sukūrimą, apimantį AUP, vartotojų teisių valdymą, saugią tinklo architektūrą, incidentų aptikimą ir reagavimą.

Šiuo metu Marius yra atsakingas už saugos incidentų prevencijos, valdymo, tyrimo ir sistemų atstatymo paslaugas, saugos įvykių valdymo sistemas, pažeidžiamumų ir atitikties valdymą, nacionalinės gynybos žvalgybos ir kitus sprendimus.