Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ valdoma specializuota kibernetinio saugumo bendrovė „NRD Cyber Security“ (UAB NRD CS) prisijungė prie Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) telekomunikacijų plėtros sektoriaus (angl. ITU-D) antrosios ekspertinės tyrimų grupės, atsakingos už „IRT taikymą, kibernetinį saugumą, avarinį ryšį bei prisitaikymą prie klimato kaitos“. ITU-D tyrimų grupių tikslas – rengti ataskaitas, gaires ir rekomendacijas, į kurias atsižvelgtų ITU šalys narės, plėtodamos savo politiką ir strategiją, vykdydamos projektus ir iniciatyvas.

„ITU-D antroji tyrimų grupė reikšmingai prisideda prie saugios skaitmeninės aplinkos plėtojimo pasaulio mastu, ypač dėl to, kad vienas iš grupės nagrinėjamų klausimų yra pasitikėjimo informacinėmis ir ryšio technologijomis stiprinimas bei technologijų saugumo užtikrinimas. Ši sudėtinga problema reikalauja tarpdisciplininio ir tarptautinio požiūrio, o ITU-D tyrimų grupės suteikia veiksmingą platformą šalims bendradarbiauti“, – teigia NRD CS direktorius dr. Vilius Benetis.

Pasak jo, dalyvavimas tokioje veikloje atitinka ir ilgalaikę bendrovės strategiją.

„NRD CS siekia prisidėti prie kibernetinio saugumo gebėjimų stiprinimo visame pasaulyje, o ypač šalyse, kur mūsų bendrovė ar kitos „INVL Technology“ įmonės turi nuolatinius bei projektinius biurus – Europoje, Pietų Azijoje ir Užsahario Afrikoje. Todėl bendradarbiaujame su tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis kaip „Global Forum on Cyber Expertise“, ITU-D, FIRST ir kitomis. Šiuo metu NRD CS ekspertai dalyvauja ITU-D projekte Kipre, kur kuria nacionalinę Kipro kibernetinio saugumo incidentų tyrimo tarnybą CSIRT-CY“, – komentavo dr. V. Benetis.

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (angl. ITU) yra speciali Jungtinių Tautų agentūra, atsakinga už informacinių ir ryšio technologijų sektorių. Telekomunikacijų plėtros sektorius (angl. ITU-D) skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir solidarumą teikiant techninę pagalbą, kuriant, plėtojant bei tobulinant telekomunikacijų ir IRT įrangą bei tinklus besivystančiose šalyse.

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga vienija 193 valstybes nares ir daugiau kaip 700 įvairius sektorius atstovaujančių bei asocijuotų narių iš pramonės, nevyriausybinių, tarptautinių ir regioninių organizacijų, taip pat apie 150 akademinių institucijų. ITU suteikia patikimą, pasaulinę, įvairias suinteresuotąsias šalis jungiančią platformą, skirtą viešojo ir privataus sektorių partneriams kartu spręsti svarbiausius IRT klausimus.

Apie „NRD Cyber Security“ (NRD CS)

NRD CS yra technologinių kibernetinės gynybos konsultacijų, reagavimo į saugos incidentus bei taikomųjų mokslinių tyrimų įmonė. NRD CS taip pat dalyvauja įgyvendinant „Norway Registers Development AS“ misiją sukurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams. NRD CS specializacija – kibernetinio saugumo incidentų tyrimo tarnybų (CSIRT) kūrimas įvairioms valstybinėms ir komercinėms organizacijoms visame pasaulyje. Įmonę valdo „Nasdaq Vilnius“ listinguojama investicijų į IT verslus bendrovė „INVL Technology”, kurios įmonės yra įgyvendinusios projektus daugiau kaip 50-yje pasaulio šalių. Daugiau informacijos: www.nrdcs.lt

Apie ITU-D tyrimų grupes

Šaltinis: https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/index.asp?lg=1&sp=2014&stg=2.

ITU-D tyrimų grupės suteikia galimybę visoms valstybėms narėms ir sektoriaus nariams (taip pat asocijuotiems bei akademiniams nariams) dalytis patirtimi, pristatyti idėjas, keistis nuomonėmis ir pasiekti susitarimus dėl tinkamų strategijų prioritetiniams IRT klausimams spręsti. ITU-D tyrimų grupės atsako už ataskaitų, gairių ir rekomendacijų rengimą remiantis narių teikiama informacija. Telekomunikacijų plėtros tyrimų grupės nagrinėja specifinius telekomunikacijų klausimus, svarbius besivystančioms šalims, kad padėtų joms siekti savo vystymosi tikslų.

ITU-D tyrimų grupių parengtos ataskaitos, gairės ir rekomendacijos yra naudojamos įgyvendinant politikas, strategijas, projektus ir specialias iniciatyvas valstybėse narėse. Ši veikla taip pat padeda stiprinti bendrą narių žinių bazę.

Daugiau informacijos apie Telekomunikacijų plėtros sektorių (ITU-D):

https://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/About.aspx

Daugiau informacijos apie Tarptautinę telekomunikacijų sąjungą (ITU): https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

Šioje svetainėje siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš naudojamų slapukų yra būtini, o kiti padeda mums gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama ir patobulinti jūsų lankymosi patirtį. Jei sutinkate su visų slapukų naudojimu, spauskite „Sutinku". Jeigu nesutinkate su visų slapukų naudojimu, spauskite „Slapukų nustatymai" ir pasirinkite, kuriuos slapukus sutinkate naudoti.Daugiau apie slapukų naudojimą galite susipažinti Slapukų politikoje.    Sutinku    Slapukų nustatymai
©