Mokslinių Tyrimų ir Eksperimentinės Plėtros (MTEP) projektai

NRD Cyber Security vykdomi MTEP projektai yra dalinai finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų, pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ Nr. J05-LVPA-K. 

 

 Mūsų specialistai, bendradarbiaudami su tarptautinėmis organizacijomis bei mokslininkų bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai prisideda prie MTEP projektų kibernetinio saugumo srityje. Du iš šių projektų yra:

IntEye pasaulyje unikalus sprendimas, kurio tikslas - įvairių tipų, sudėtingus bei didelės apimties duomenis apdoroti efektyviau ir taip pagreitinti sprendimų priėmimą valstybės institucijose ir verslo organizacijose. Kuriama sistema bus paremta dirbtinio intelekto bei atvirųjų šaltinių žvalgybos principais, išsiskirs tuo, kad „mokysis“ iš analitiko ir proaktyviai ieškos jam/jai aktualios informacijos.

NRD Cyber Security projektą „UAB NRD CS investicijos į MTEP ir sertifikavimą“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0085) įgyvendina pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

  • Numatomos projekto išlaidos – 1.008.871,90 Eur
  • ES finansavimo suma – 459.246,79 Eur.

Socialinių tinklų analizės vizualizacija

CySystem - sistema, kurios tikslas – atliekant mokslinę tiriamąją veiklą sukurti tris sistemų prototipus. Po projekto jie turėtų būti toliau vystomi iki produktinio lygmens ir pristatomi rinkai. Projekto metu bus kuriami 3 pasaulyje nauji produktai:

  • CyberSensors – sensorių sistema, skirta nacionalinei, konkretaus sektoriaus, arba tarptautinės korporacijos kritinės infrastruktūros kibernetinės situacijos kibernetinių grėsmių kontekste identifikavimui, stebėjimui, analizei.
  • CyberSituation – sistema renkanti šalies ar jos kritinės infrastruktūros interneto duomenis – svetainių parametrus, interneto tinklų sujungimo maršrutus, jų pokyčius, vertina anomalijas ir pažeidžiamumus.
  • CySystem – sistema apjungianti CyberSensors ir CyberSituation sistemų funkcionalumą, turinti integruotą išsamų vaizdą apie viešo interneto žemėlapį bei kritinės infrastruktūros vidines anomalijas.

Produktai bus skirti viso  pasaulio kritinės infrastruktūros valdytojams bei kibernetinio saugumo centrams. Pagrindinė produktų paskirtis – padėti automatizuoti ir stadartizuoti kompiuterinių saugumo incidentų valdymo komandų (angl. CSIRT) organizacijų procesus fokusuojantis į ypač svarbias kibernetinio saugumo ir atsparumo temas: saugumo situacijos būsenos stebėjimo ir vertinimo; išankstinio perspėjimo ir reagavimo.

Tokio projekto įgyvendinimas leis UAB NRD CS ne tik ateityje išauginti verslą, didinti eksportuojamą paslaugų bei produktų dalį, bet ir įsitvirtinti pasaulinėje rinkoje sukūrus ir pasiūlius unikalias sistemas, kurios vertina nepriklausomas organizacijas kaip vieną visumą (kaip sektorių, ar kaip ypatingos svarbos infrastruktūrą). Projekto metu bus vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtros veiklos. Projektas įgyvendinamas su partneriu - Baltijos pažangių technologijų institutu (BPTI).

NRD Cyber Security projektą „UAB NRD CS investicijos į MTEP“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0026) įgyvendina pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

  • Numatomos projekto išlaidos – 1 376 275,17 Eur.
  • ES finansavimo suma - 879 017,34 Eur.

NRD Cyber Security CySystem working principle