Įvykus incidentui

Įvykus saugos incidentui, susisiekite su NRD CIRT: +370 626 66919 arba cirt@scdrnlt

Naudokite PGP, kad užtikrintumėte siunčiamos informacijos konfidencialumą:
RSA2048 0x0BE6C08E 2014/04/11 NRD CIRT cirt@scdrnlt
fingerprint = 36 7D 9A BB 30 1A E0 5C C1 06 F4 9C 11 54 3E 9E 0B E6 C0 8E