Iššūkis

Lietuvos teismo ekspertizės centras ir Estijos teismo ekspertizės institutas atlieka skaitmeninius tyrimus, kuriuos užsako teismai ir iki-teisminio tyrimo institucijos. Užsakymų informacinių technologijų ir skaitmeninių vaizdų tyrimams labai išaugo IT tapus mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. Padidėjęs užsakymų skaičius lėmė, kad susidarė kriminalinių, civilinių ir administracinių bylų eilės, kadangi teismo ekspertizės centrų gebėjimai ir turimi procesai negalėjo atitikti vis didėjančios paklausos.

Sprendimas

Sukurta centralizuota laboratorija, įrengta kompiuterinė įranga, specializuota programinė įranga, įdiegti procesai. Sprendimas leido optimaliai panaudoti turimą IT ekspertinę patirtį, sumažino tyrimų eiles, padidino ištiriamų nusikaltimų skaičių ir pagerino bendrą šalies teisingumo lygį. Moderni skaitmeninių tyrimų laboratorija padidino teisminių audio-vizualinių failų, fonogramų, kompiuterinių žaidimų ir video tyrimų efektyvumą.