Iššūkis

Keiptauno universitetas siekia tapti lyderiaujančia mokslo įstaiga kibernetinio saugumo srityje ne tik Pietų Afrikos Respublikoje, bet ir regioniniame kontekste. Kad to pasiektų, įstaiga nusprendė susitvarkyti visas su kibernetine sauga susijusias procedūras bei procesus. Taip pat, įkurti ir reglamentuoti kompiuterinių incidentų valdymui dedikuotą specialistų komandą (angl. Computer Security Incident Response Team - CSIRT).

Sprendimas

NRD Cyber Security ne tik padės universitetui sutvarkyti oficialią procedūrinę dalį, tačiau ir veiks kaip tiltas, kuris suves Keiptauno universitetą su tarptautinėmis kibernetinio saugumo bendruomenėmis, tokiomis kaip FIRST.org. 

Universiteto kompiuterinių incidentų valdymo komanda (CSIRT) teiks aiškiai ir struktūrizuotai apibrėžtas kibernetinio saugumo paslaugas pagal geriausias tarptautines praktikas. Tai leis organizacijai užsiimti lyderio poziciją kibernetinio saugumo plotmėje PAR ir regiono akademinėje bendruomenėje.