Tomas Mogodia

Technologijų įgyvendinimo vadovas

Narystė profesinėse asociacijose

 • ITIL
 • ISACA Lietuva narys
 • EC Council sertifikuotas etiškasis programų narstytojas
 • CISCO Cyber Operations sertifikuotas žinovas
 • M6-109 tinklo pažeidžiamumų vertinimo ir rizikų valdyo sertfikuotas žinovas
 • INFOSEC sertfikuotas pareigūnas
 • SIM3 auditorius

Šalys/ regionai, kuriuose sukaupta darbo patirtis

Lietuva, Bangladešas ir Peru.

Ekspertinės sritys

 • ITIL paslaugų valdymas
 • IT projektų valdymas
 • Kompiuterinio saugumo incidentų valdymo komandos steigimas ir palaikymas
 • Tinklo ir sistemų pažeidžiamumo vertinimas

Tomas Mogodia turi didelę patirtį įvairių tinklo ir kibernetinio saugumo sistemų diegime, vertinimo ir audito projektuose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse. Prieš prisijungiant prie NRD Cyber Security komandos, Tomas vadovavo Lietuvos kariuomenės kibernetinės gynybos moduliui. Be to, Tomas buvo 3-iojo NATO ryšių bataliono ryšių ir informacinių sistemų vadas.

Jo patirtis taip pat apima sistemų, skirtų valdyti jautrią informaciją, kūrimą, duomenų rinkimo proceso automatizaciją ir sistemų pažeidžiamumo testavimą.

Per savo karjerą, Tomas vadovavo skirtingo dydžio, galimybių ir sudėties komandoms. Jis turi patirties naudojant ir diegiant ITIL sistemą bei teikiants kitas IT paslaugas. Misijos Afganistane metu, jis daug dirbo prie karinių telekomunikacijos tinklų modernizacijos ir optimizacijos.