Marius Urkis

CSIRT/SOC architektas

Narystė profesinėse asociacijose

  • SIM3 auditorius

Šalys/ regionai, kuriuose sukaupta darbo patirtis

Lietuva, Bangladešas, Butanas, Kipras, Peru ir Egiptas.

Ekspertinės sritys

  • SOC/CSIRT sukūrimas ir veikla
  • Nacionalinės kritinės informacinės infrastrktūros nustatymas
  • Pažeidžiamumų ir atitikties valdymas
  • Skaitmeniai tyrimai
  • Kompiuterinių incidentų valdymas

Marius Urkis yra konsultantas, tyrėjas, NRD CIRT vadovas, turintis daugiau kaip 20 metų patirties IT sektoriuje.

Prieš prisijungdamas prie NRD Cyber Security komandos, Marius 14 metų vadovavo Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo (LITNET) saugos incidentų tyrimo komandai (CERT). Jo komanda buvo atsakinga už LITNET IT saugos architektūros sukūrimą, apimantį AUP, vartotojų teisių valdymą, saugią tinklo architektūrą, incidentų aptikimą ir reagavimą.

Šiuo metu Marius yra atsakingas už saugos incidentų prevencijos, valdymo, tyrimo ir sistemų atstatymo paslaugas, saugos įvykių valdymo sistemas, pažeidžiamumų ir atitikties valdymą, nacionalinės gynybos žvalgybos ir kitus sprendimus.

Straipsniai ir video

  • Defining Lithuanian internet critical infrastructure, and its' model of monitoring, December 2012.