Kazimieras Tonkūnas

NRD CS valdybos pirmininkas

Narystė profesinėse asociacijose

ISACA Tanzanijos skyriaus narys

Šalys/ regionai, kuriuose sukaupta darbo patirtis

Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija, Moldova, Gruzija, Baltarusija, Tanzanija, Uganda, Burundis, Ruanda, Bangladešas, Suomija, Švedija ir Japonija.

Ekspertinės sritys

  • Mokslo antreprenerystė ir vadyba
  • Naujų verslų vystymas
  • Įsigijimai ir susijungimai

Kazimieras Tonkūnas yra vienas iš Positor įkūrėjų (dabar - "INVL Technology", į informacinių technologijų verslus investuojanti uždaro tipo investicinė bendrovė, listinguojama AB NASDAQ Vilnius, valdanti NRD CS). Nuo 2016 m. liepos jis yra "INVL Technology" vadovaujantis partneris "INVL Asset Management". K. Tonkūnas taip pat yra NRD CS, Norway Registers Development AS ir UAB BAIP valdybos pirmininkas, UAB "Acena" valdybos narys bei "Andmevara AS" stebėtojų tarybos narys. 

Kazimieras Tonkūnas yra mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, startuolių ir vidinių įmonių kūrimo entuziastas. Jam vadovaujant "INVL Technology" valdomai bendrovei BAIP, ši buvo viena iš tarptautinio EGI User Forum 2011 konferencijos organizatorių Vilniuje.

Be to, K. Tonkūnas tiki būtinybe Europai bendradarbiauti su sparčiai augančiomis Afrikos ir Azijos šalimis. Jis buvo programos, skirtos investicijomis į jaunus R. Afrikos verslus, sumanytojas ir įgyvendintojas. Jis taip pat yra vienas iš NRD įmonių kibernetinės saugos gebėjimų stiprinimo platformos - kasmetinės konferencijos "Kibernetinė gynyba R. Afrikoje" - autorių.

Nuo pat įkūrimo, K. Tonkūnas augino "INVL Technology" bei valdomų įmonių vertę tiek organiškai, tiek per įsigijimus ir susijungimus. Jo įsigijimų ir susijungimų porftelis apima įsigytą Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugų verslą - dabar BAIP, Norway Registers Development AS kartu su dukterine bendrove UAB "NRD", Tanzanijoje - 360 Smart Consulting (dabar - NRD East Africa), Lietuvoje - bendroves ETRONIKA ir "Algoritmų Sistemos", Estijoje - "Andmevara" su dukterine Moldovoje, taip pat įsteigtas bendroves "Acena", NRD CS, NRD Rwanda ir NRD Bangladesh. K. Tonkūnas inicijavo NRD CS kaip kibernetinės saugos padalinį bendrovėje BAIP, kuriai jis vadovavo nuo 2007 iki 2013 metų. NRD CS atskirta nuo BAIP 2013 metais.

Kazimieras Tonkūnas studijavo Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete, kur įgijo ekonominės sisteminės analizės specialybę, jam suteiktas ekonomisto - matematiko magistro laipsnis. Nuo tada jis turi sukaupęs virš 20 metų patirties vadovaujančiose pozicijose IT sektoriuje.