CyberSOC - maksimalus kibernetinis atsparumas

NRD Cyber Security kibernetinio saugumo valdymo paslauga

Kompiuterinių tinklų įvykių, tokių kaip vartotojų prisijungimai, duomenų įkėlimai ir pan., stebėjimas ir analizė užtikrina informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, tačiau reikalauja didelių žmogiškųjų resursų bei specializuotų kibernetinio saugumo įrankių.

Vienas iš kompiuterinių saugumo incidentų valdymo būdų - incidentų stebėjimo ir valdymo patikėjimas kibernetinio saugumo specialistams.

Kada verta rinktis išorinį, o ne vidinį Saugumo Operacijų Centrą (SOC)?

  • Norite pašalinti darbuotojų kaitos rizika
  • Nenorite kurti papildomų darbuotojų etatų
  • Nenorite rūpintis mokymais bei kompetencijos kėlimu
  • Nenorite apsikrauti papildomų technologijų pirkimu (pvz.: SIEM, sensoriai, pažeidžiamumų skanavimo įrankiai ir pan.)

  CyberSOC - vienas sprendimas su daug galimybių:

   • Pagalba informacijos saugumo vadovams
   • Saugumo incidentų analizė ir grėsmių stebėsena
   • Žurnalinių įrašų valdymas ir koreliavimas
   • Įsilaužimų į tinklą nustatymas
   • Nepriklausomas organizacijos saugumo būsenos ir pasiruošimo valdyti kibernetinius incidentus vertinimas bei rekomendacijos.
   • IT infrastruktūros pažeidžiamumų nustatymas ir valdymas
   • Atitikimo reikalavimams užtikrinimas  (GDPR, ISO 27001, PCIS DSS COBIT, ITIL, CIS-CSC, NIST CSF ir kt.)
   • Kibernetinių incidentų tyrimas