Michail Zajac

Organizacija Lietuvos Kriminalinės Policijos Biuras

Michail Zajac, 2013 - 2019 metais tapęs techninio skyriaus viršininku, sutelkė stiprų techninių specialistų padalinį, kuris atskleidė daug techniškai sudėtingų nusikaltimų elektroninėje erdvėje.

2019 metais užėmė sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-osios valdybos viršininko pareigas. 

Ši valdyba tiria, atskleidžia bei užkardo elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumo, elektroninėje erdvėje įvykdytus sunkius, ir labai sunkius, tarpregioninio ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, nusikalstamas veikas, sukeliančias platų atgarsį visuomenėje, darančias didelę žalą valstybei ar asmenims.