Domimės apie ir bendradarbiaujame su daugeliu kibernetinio saugumo technologijų gamintojų, tad galime pasiūlyti geriausiai jūsų infrastruktūrai tinkantį sprendimą.

Sprendimai

Saugumo įvykių valdymas

KAS GI TAS SIEM?

Saugos informacijos ir įvykių valdymas  sprendimas (angl. Security Information and Event Management - SIEM) yra programinės įrangos sprendimas, kuris kaupia ir analizuoja žurnalinius įrašus iš daugelio skirtingų išteklių visoje jūsų IT infrastruktūroje.

Sprendimas paremtas šiomis technologijomis:

 • Saugumo informacijos valdymu (Security Information Management - SIM), kuris kaupia sistemų žurnalinių įrašų duomenis, skirtus įvykių ir grėsmių analizei ar ataskaitoms rengti
 • Saugumo įvykių valdymo (Security Event Management - SEM), kuris stebi sistemų pranešimus realiu laiku ir praneša tinklo administratoriams apie nesklandumus bei nustato saugumo įvykių sąryšius

KODĖL ORGANIZACIJOMS REIKIA ŠIO SPRENDIMO?

SIEM sprendimas kaupia duomenis iš tinklo įrenginių, serverių, domenų valdiklių ar kitos įrangos ir vienoje centralizuotoje vietoje juos apdoroja. Šios programinės įrangos dėka organizacija gali greičiau ir efektyviau priimti sprendimus, todėl incidento žala yra minimalizuojama. Pagrindinės SIEM sprendimo funkcijos yra:

 • Žurnalinių įrašų kaupimas iš skirtingų įrenginių bei aplikacijų
 • Žurnalinių įrašų analizė
 • Žurnalinių įrašų atvaizdavimas
 • Žurnalinių įrašų tyrimas
 • Objektų ar prieigos kontrolė
 • Pranešimų generavimas realiu laiku
 • Vartotojų elgsenos analizė
 • Skirtingi darbalaukiai pagal poreikius
 • Ataskaitų automatinis kūrimas ir pateikimas
 • Bylų pokyčių analizė
 • Žurnalinių įrašų dubliavimas, rotacija ir laikymas saugioje aplinkoje

KUO SIEM NAUDINGAS ORGANIZACIJAI?

Kaupiant saugos įvykių duomenis vienoje vietoje, SIEM leidžia IT komandoms pamatyti didesnį vaizdą. Pavienis antivirusinių filtrų perspėjimas savaime nebūtinai indikuoja incidentą, tačiau jei tuo pačiu metu iš ugniasienės gaunami įspėjimai apie sraute aptiktą anomaliją, tai gali reikšti, kad vyksta rimtas pažeidimas ar ataka. SIEM visus šiuos perspėjimus kaupia centralizuotoje konsolėje, kad būtų galima greitai ir nuodugniai juos išanalizuoti.  Tokio sprendimo naudos:

 • Padidėjęs efektyvumas
 • Galimų saugumo grėsmių išankstinė prevencija
 • Saugumo pažeidimų poveikio rizikos sumažinimas
 • Sumažintos išlaidos personalui
 • Geresnės ataskaitos
 • Žurnalinių įrašų išsaugojimas ir analizė
 • Atlikties reikalavimų ir standartų laikymasis

Duomenų praradimo prevencijos sprendimai

KAS YRA DUOMENŲ PRARADIMO PREVENCIJA?

Asmens duomenys ir kita konfidenciali informacija – labiausiai geidžiamas sukčių objektas ir brangus organizacijos turtas,  daugiau kaip pusė kibernetinių incidentų yra susiję su šio turto praradimu. Deja, vis dar nemažai šį turtą valdančių organizacijų tai ignoruoja. Nepakankama vidaus kontrolė yra vienas iš pagrindinių elementų, nulemiančių asmens apsisprendimą sukčiauti. Kas penktas sukčius tai daro iš pasimėgavimo, kad jis arba ji tai gali, t.y. žino kaip apeiti kontrolės sistemą ir saugos priemones. Apie nepakankamą vidinę kontrolę liudija ir tai, kad dvigubai daugiau sukčiavimo atvejų identifikuojama atsitiktinai negu naudojant IT ir stebėsenos priemones.

Duomenų praradimo prevencijos sprendimai – tai programinė įranga, padedanti kontroliuoti duomenų nutekėjimą, neteisėtą perkėlimą iš vienos laikmenos į kitą bei saugojimą. Jų pagalba pastebimas netipinis duomenų judėjimas, kuris identifikuoja, kad potenciali atsirado išorinių arba vidinių grėsmių, tyčinių arba galinčių pakenkti organizacijai.

KADA ORGANIZACIJOMS REIKIA DUOMENŲ APSAUGOS PREVENCIJOS?

Duomenų prevencijos sprendimai yra skirti organizacijoms, norinčioms apsaugoti savo skaitmeninį turtą – duomenis ir tuo pačiu išvengti potencialių finansinių nuostolių arba reputacinės žalos. Šie sprendimai yra aktualūs organizacijoms, kurios rūpinasi, kad jų kaupiama ir apdorojama klientų, verslo bei darbuotojų informacija būtų saugi tiek nuo išorės grėsmių, tiek nuo vidinio sukčiavimo (tiek tyčinio, tiek netyčinio) atvejų. Duomenų praradimo sprendimų yra įvairių, jie skiriasi savo funkcionalumu bei apimtimi, tad pasikalbėję su jumis bei išgirdę jūsų lūkesčius, pasiūlysime jums geriausiai tinkantį sprendimą.

Pažeidžiamumų valdymo įranga

KAS GI TAS PAŽEIDŽIAMUMŲ VALDYMAS?

Pažeidžiamumų aptikimas (angl. Vulnerability assessment), jų valdymas (angl. Vulnerability managementir įrangos saugios konfigūracijos atitikties patikra (angl. – Baseline configuration) – tai saugos sprendimų visuma, kuri apima visą pažeidžiamumų ar nesaugios konfigūracijos aptikimą ir jų šalinimo ir ciklą. Pažeidžiamumų aptikimą sudarančių sprendimų veikimo principas yra skirtingas: vieni yra labiau technologiniai ir skirti pažeidžiamumų aptikimui,  kiti - organizaciniai ir skirti pažeidžiamumų šalinimui bei organizacijos vidinių procesų nustatymui, pvz.:

 • Pažeidžiamumų aptikimas – skanavimo įrankis, kurio tikslas kuo anksčiau nustatyti turimą pažeidžiamą programinę įrangą, įvertinti jos kritiškumą ir galimą riziką
 • Konfigūracijų atitikties patikra – tinklo įrenginių, operacinių sistemų ar aplikacijų konfigūracijos ir nustatymų patikra pagal gerąsias saugos praktikas
 • Pažeidžiamumų valdymas – aptiktų pažeidžiamumų ar nesaugių konfigūracijų valdymo, šalinimo bei rizikos vertinimo procedūros ir procesai

KODĖL ORGANIZACIJOMS REIKIA ŠIO SPRENDIMO?

Pažeidžiamumai ar sistemos trūkumai, kuriais gali pasinaudoti įsilaužėliai, gali sutrikdyti sistemas ir verslą, atskleisti neskelbtiną ar asmeninę informaciją. Taip pat šis būdas gali padėti aptikti spragas, susijusias su programavimo klaidomis ar konfigūracijos problemomis.

Visi žinomi pažeidžiamumai skelbiami viešai, o kadangi sąrašas yra prieinamas visiems, įsilaužėliai taip pat turi galimybę jį matyti. Todėl jie gali naudoti kenkėjišką programinę įrangą  įsigytą „Darknet“, paleisti „DDoS“ ar „SQL injekcijų“ atakas, kurių pagalba bandys gauti prieigą prie organizacijai priklausančių duomenų.

Trūkumai, atsirandantys dėl pažeidžiamumų, gali būti pašalinti, jeigu aptinkami laiku, imamasi papildomos vartotojojų apsaugos, kol nebus įdiegti  pataisymai. Štai kodėl labai svarbu nuolat atnaujinti savo programinę įrangą bei turėti parengus ir vadovauti kibernetinio saugumo politika.

KOKIOS PAGRINDINĖS NAUDOS ORGANIZACIJAI?

 • Laiku aptinkami tinklo įrangos, organizacijos infrastuktūros ir mobilių programų pažeidžiamumai
 • Balų sistema įvertinamos rizikos, susijusios su vidaus sistemoms ir konfidencialios informacijos apsauga
 • Aptiktiems pažeidžiamumams pateikiami išsamūs rizikos mažinimo veiksmai
 • Patikrinamas saugos ir sistemos atnaujinimų efektyvumas
 • Padeda pasiekti ir išlaikyti taikomų tarptautinių ir federalinių saugos standartų laikymąsi

Mobiliųjų įrenginių valdymo sprendimai

KAS YRA MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ VALDYMAS?

Mobiliųjų įrenginių valdymo sprendimai skirti centralizuotai valdyti mobiliesiems įrenginiams, užtikrinti įrenginio ir jame kaupiamų duomenų saugumą bei apsaugoti konfidencialią informaciją telefono praradimo ar vagystės atveju ir vykdyti saugumo politikas. Mobilieji įrenginiai vis plačiau naudojami darbuotojų kasdieninėms operacijoms atlikti, todėl organizacijos turi taikyti saugumo politiką lygiavertę, kaip ir kitiems IT įrenginiams apdorojantiems informaciją.

KADA ORGANIZACIJOMS REIKIA ŠIŲ SPRENDIMŲ?

Mobiliųjų įrenginių valdymo sprendimai aktualūs visoms įmonėms, kurių darbuotojai darbo tikslais naudoja mobiliuosius įrenginius, juose kaupia ir apdoroja duomenis bei jautrią informaciją. Centralizuota mobiliųjų įrenginių apsauga ypač aktuali organizacijoms, kurių darbuotojai daug keliauja arba keičia lokaciją, prisijungia prie įvairių tinklų arba daug operacijų atlieka naudodami mobiliuosius įrenginius. Šio tipo apsauga aktuali jūsų organizacijai, jeigu:

 • Neturite asmens duomenų ir konfidencialios informacijos apsaugos keliaujantiems darbuotojams, kai mobiliajame įrenginyje naudojamas elektroninis paštas, atidarinėjami dokumentai, yra prieiga prie vidinių įmonės resursų. Mobilieji įrenginiai neturi apsaugos nuo pavojingų programų ir žalingų tinklalapių.
 • Neturite mobiliųjų įrenginių matomumo: nėra informacijos apie jų saugumo lygi, naudojamas aplikacijas, būklę.
 • Neturite priemonių nuotoliniu būdu aptikti įrenginį arba ištrinti iš jo duomenis vagystės arba praradimo atveju.

PAGRINDINĖS MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ VALDYMO NAUDOS:

 • Centralizuotas valdymas: Galima centralizuotai valdyti mobiliuosius įrenginius bei diegti programas, nustatyti saugumo reikalavimus arba užšifruoti įrenginius. Dėka centralizuoto valdymo visi mobilieji įrenginiai lieka IT administratoriaus kontrolėje – galima valdyti ir stebėti organizacijos mobiliųjų įrenginių saugos lygį, diegti programas.
 • Duomenų apsauga: Organizacija gali apsaugoti asmens duomenis ir konfidencialią informaciją mobiliajame įrenginyje. Atitikti reikalavimus, jog mobilusis įrenginys būtų šifruotas, turėtų saugaus užrakto politiką, nuotolinį įrenginio išvalymą ir vietos nustatymo funkciją. Tai leidžia kompanijoms, naudojančioms jų pačių mobiliuosius įrenginius arba besiremiančiomis BYOD (angl. Bring Your Own Device – naudok savo įrenginį) modeliu, apsaugoti jautrius kompanijos duomenis.
 • Duomenų apsauga vagystės atveju: Mobiliųjų įrenginių valdymo sprendimai apsaugo mobiliuosius įrenginius vagystės/praradimo atveju – administratorius nuotoliniu būdu gali ištrinti duomenis ir atlikti įrenginio paiešką, užrakinti įrenginį ir atšaukti prieigą prie organizacijos duomenų.
 • Naudotojo apsauga: Naudotojai apsaugomi, kai bando pasiekti žalingus tinklapius arba, kai telefonas infekuojamas kenksminga programine įranga.
 • Mobiliųjų įrenginių tyrimo technologijos

  Šalis Lietuva

  Daugiau
 • Skaitmeninės analizės platformos diegimas

  Šalis Lietuva

  Daugiau
 • Skaitmeninių tyrimų gebėjimų stiprinimas

  Šalis Lietuva

  Daugiau