Kibernetinio saugumo gebėjimų stiprinimas

Kritinės informacinės infrastruktūros apsauga

Read more

Kibernetinio saugumo komandų kūrimas ir priežiūra

Read more

Kibernetinio saugumo brandos vertinimas (bendradarbiaujant su Oksfordo universitetu)

Read more

Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos bei teisinės bazės vystymas

Read more