Kibernetinio saugumo gebėjimų stiprinimas

Kritinės informacinės infrastruktūros apsauga

Daugiau

Kibernetinio saugumo komandų kūrimas ir priežiūra

Daugiau

Kibernetinio saugumo brandos vertinimas (bendradarbiaujant su Oksfordo universitetu)

Daugiau

Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos bei teisinės bazės vystymas

Daugiau