Saugios skaitmeninės aplinkos užtikrinimui būtina, kad šalys, organizacijos bei komandos turėtų reikiamus gebėjimus. NRD CS teikia kibernetinio saugumo tyrimų tarnybų (CSIRT) kūrimo paslaugas, atvirųjų šaltinių analizės sprendimus, kuria skaitmeninių tyrimų laboratorijas, atlieka kibernetinio saugumo brandos vertinimus bei padeda pasiruošti veiksmų planą, taip pat teikia duomenų integracijos ir analizės sprendimus teisėsaugai.

Sprendimai

Kibernetinio saugumo incidentų tyrimų tarnybos (CSIRT) kūrimas

Šiuo metu vykstanti visuotinė skaitmenizacija įtakoja naujų vietinių ir virtualių duomenų centrų, tinklų bei ypatingos svarbos informacinių sistemų atsiradimą. Kibernetinės saugos grėsmės šiai infrastruktūrai kelia vis didesnį iššūkį tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizacijoms.

 • Ar mūsų skaitmeninis turtas yra pakankamai apsaugotas?
 • Ar gebame aptikti ir suvaldyti kibernetinės saugos incidentus mūsų skaitmeninėje infrastruktūroje?
 • Kaip užtikrinti ir išsaugoti mūsų skaitmeninės informacijos konfidencialumą, vientisumą bei prieinamumą?

Šie ir susiję klausimai kyla organizacijose įvykus kritiniams incidentams, tokiems kaip konfidencialių duomenų nutekėjimas arba visos ypatingos svarbos infrastruktūros veiklos sutrikdymas DoS/DDoS atakų.

KAIP MES TAI DAROME?

NRD CS kuria klientams veiksmingas, paslaugų modeliu paremtas organizacijų, sektorines ir nacionalines kibernetinio saugumo incidentų tyrimo tarnybas (CSIRT, taip pat žinoma kaip CERT arba CIRT) bei Saugos operacijų centrus (SOC).

NRD CS CSIRT/SOC sprendimai apima keturis esminius strateginius komponentus, kurių pagalba sukuriamas savarankiškai veikiantis CSIRT/SOC padalinys:

 • Valdymas
 • Technologijos
 • Procesai
 • Žmonės/ gebėjimai

NAUDA JŪSŲ ORGANIZACIJAI

Šie sprendimai leidžia organizacijoms:

 • Teikti kibernetinės saugos incidentų prevencijos, aptikimo, valdymo bei veiklos atstatymo po incidento paslaugas savo vidiniams ir išoriniams susijusiems vartotojams;
 • Valdyti kibernetinę saugą vadovaujantis tarptautinėmis gerosiomis kibernetinio saugumo praktikomis;
 • Gauti efektyvią ir maksimalią grąžą iš investicijų į kibernetinio saugumo sritį.

MŪSŲ UNIKALI PATIRTIS

Per 2015-2017 metus NRD CS sėkmingai sukūrė tris nacionalines/ vyriausybines kibernetinių saugumo incidentų tyrimo tarnybas (CSIRT) Bangladeše, Butane bei Kipre, taip pat įgyvendino tris didelės apimties CSIRT gebėjimų stiprinimo projektus Lietuvoje ir Bangladeše. Mūsų ekspertai nuolat dalyvauja įvairiuose privataus sektoriaus, akademijos bei kariuomenės kibernetinio saugumo projektuose. NRD CS taip pat yra įvairių tarptautinių organizacijų, tokių kaip GFCE, ITU-D, ECSO, FIRS.org bei „Trusted Introducer“ narė.

Susisiekite su Sigitu Roku el. paštu sr@scdrnlt arba tel. +370 685 84464, jei pageidaujate gauti daugiau informacijos.

Atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) sprendimai

Atvirųjų šaltinių žvalgyba (OSINT) bei socialinės medijos šaltinių žvalgyba (SOCINT) yra informacijos iš viešai prieinamų šaltinių, tokių kaip tradicinė medija (laikraščiai, žurnalai, radijas), skaitmeninė medija, interneto svetainės bei vartotojų sukurtas turinys socialiniuose tinkluose, tinklaraščiuose, interneto bendruomenėse ir kitur, surinkimas.

Šiandien atvirųjų šaltinių metodais vis dažniau naudojasi net tik viešojo sektoriaus, bet ir verslo, nevyriausybinės organizacijos, žiniasklaidos atstovai bei kiti.  

NRD CS sukūrė OSINT modulį, įgalinantį mūsų klientus rinkti ir stebėti atviruosiuose šaltiniuose pasirodančią informaciją bei gauti ataskaitas bet kokia jų pasirinkta tema.

KAIP MES TAI DAROME?

Priklausomai nuo kliento poreikių, mes konfigūruojame sistemą bei pritaikome ją atlikti šias funkcijas:

 • Atvirųjų šaltinių stebėjimą ir nuolatinį ataskaitų teikimą apie dabartines bei būsimas grėsmes, pagal kliento apsibrėžtą imtį;
 • Stebėjimą, identifikaciją ir perspėjimą apie pasirinktus būsimus įvykius, kurie gali turėti įtakos prezidento, ministro pirmininko ar kitų svarbių asmenų saugumui;
 • Stebėjimą, identifikaciją ir perspėjimą apie įvykius, susijusius su terorizmu, kibernetiniais nusikaltimais bei viešąja tvarka;
 • Informacijos, susijusios su kriminaliniais tyrimais, teikimą;
 • Informacijos teikimas pagal specialius užduočių skyrimo komitetų užsakymus;
 • Informacijos teikimą Vyriausybės darbuotojų tikrinimo tarnybai;
 • Vietinių ir išorinių sentimentų analizės tyrimą;
 • Komunikacijos socialiniuose tinkluose valdymą;
 • Karinės ir nacionalinio saugumo informacijos surinkimą;
 • Verslo žvalgybos informacijos surinkimą.

Mūsų OSINT modulis taip pat gali būti integruojamas su populiariais analitikos instrumentais, tokiais kaip IBM I2, Analyst’s notebook, NUIX, Microsoft Power BI ir kitais.

NAUDA JŪSŲ ORGANIZACIJAI

 • Sumažinsite informacinį chaosą rinkdami analizei reikalingą informaciją;
 • Automatizuosite žvalgybos informacijos surinkimą;
 • Taupysite laiką, skirtą informacijos surinkimui;
 • Įgalinsite savo komandą savalaikiam reagavimui;
 • Gausite struktūrizuotą informaciją iš šaltinių, kuriuos sudėtinga struktūrizuoti;
 • Analizuosite duomenis su jau turimais įrankiais (arba pasinaudodami atviro kodo sprendimais);
 • Naudosite programinę įrangą, specialiai pritaikytą atitikti Jūsų organizacijos poreikius.
 • Kibernetinio saugumo brandos kėlimas Keiptauno universitete

  Šalis Pietų Afrikos Respublika

  Daugiau
 • Ukrainos kibernetinio saugumo gebėjimų stiprinimas

  Šalis Ukraina

  Daugiau
 • Kibernetinio saugumo brandos vertinimas Sakartvelo (Gruzijoje)

  Šalis Sakartvelo (Gruzija)

  Daugiau
 • BGD e-Gov CIRT Laboratorija oficialiai atidaryta

  Šalis Bangladešas

  Daugiau
 • Nacionalinės Bangladešo kibernetinės saugos incidentų tyrimo tarnybos kūrimas

  Šalis Bangladešo Liaudies Respublika

  Daugiau
 • Nacionalinės Kipro kompiuterinių incidentų valdymo komandos steigimas

  Šalis Kipras

  Daugiau
 • Nacionalinės saugos incidentų tyrimo tarnybos kūrimas

  Šalis Butano karalystė

  Daugiau
 • Mokymai

  Šalis Lietuva

  Daugiau
 • Mobiliųjų įrenginių tyrimo technologijos

  Šalis Lietuva

  Daugiau
 • Skaitmeninės analizės platformos diegimas

  Šalis Lietuva

  Daugiau
 • Skaitmeninių tyrimų gebėjimų stiprinimas

  Šalis Lietuva

  Daugiau
 • Skaitmeninės informacijos ekspertinių tyrimų laboratorijų modernizacija

  Šalis Lietuva, Estija

  Daugiau
 • Skaitmeninių tyrimų sprendimai bankiniam sektoriui

  Šalis Lietuva

  Daugiau