Atvirųjų šaltinių žvalgyba (OSINT) bei socialinės medijos šaltinių žvalgyba (SOCINT) yra informacijos iš viešai prieinamų šaltinių, tokių kaip tradicinė medija (laikraščiai, žurnalai, radijas), skaitmeninė medija, interneto svetainės bei vartotojų sukurtas turinys socialiniuose tinkluose, tinklaraščiuose, interneto bendruomenėse ir kitur, surinkimas.

Šiandien atvirųjų šaltinių metodais vis dažniau naudojasi net tik viešojo sektoriaus, bet ir verslo, nevyriausybinės organizacijos, žiniasklaidos atstovai bei kiti.  

NRD CS sukūrė OSINT modulį, įgalinantį mūsų klientus rinkti ir stebėti atviruosiuose šaltiniuose pasirodančią informaciją bei gauti ataskaitas bet kokia jų pasirinkta tema.

KAIP MES TAI DAROME?

Priklausomai nuo kliento poreikių, mes konfigūruojame sistemą bei pritaikome ją atlikti šias funkcijas:

 • Atvirųjų šaltinių stebėjimą ir nuolatinį ataskaitų teikimą apie dabartines bei būsimas grėsmes, pagal kliento apsibrėžtą imtį;
 • Stebėjimą, identifikaciją ir perspėjimą apie pasirinktus būsimus įvykius, kurie gali turėti įtakos prezidento, ministro pirmininko ar kitų svarbių asmenų saugumui;
 • Stebėjimą, identifikaciją ir perspėjimą apie įvykius, susijusius su terorizmu, kibernetiniais nusikaltimais bei viešąja tvarka;
 • Informacijos, susijusios su kriminaliniais tyrimais, teikimą;
 • Informacijos teikimas pagal specialius užduočių skyrimo komitetų užsakymus;
 • Informacijos teikimą Vyriausybės darbuotojų tikrinimo tarnybai;
 • Vietinių ir išorinių sentimentų analizės tyrimą;
 • Komunikacijos socialiniuose tinkluose valdymą;
 • Karinės ir nacionalinio saugumo informacijos surinkimą;
 • Verslo žvalgybos informacijos surinkimą.

Mūsų OSINT modulis taip pat gali būti integruojamas su populiariais analitikos instrumentais, tokiais kaip IBM I2, Analyst’s notebook, NUIX, Microsoft Power BI ir kitais.

NAUDA JŪSŲ ORGANIZACIJAI

 • Sumažinsite informacinį chaosą rinkdami analizei reikalingą informaciją;
 • Automatizuosite žvalgybos informacijos surinkimą;
 • Taupysite laiką, skirtą informacijos surinkimui;
 • Įgalinsite savo komandą savalaikiam reagavimui;
 • Gausite struktūrizuotą informaciją iš šaltinių, kuriuos sudėtinga struktūrizuoti;
 • Analizuosite duomenis su jau turimais įrankiais (arba pasinaudodami atviro kodo sprendimais);
 • Naudosite programinę įrangą, specialiai pritaikytą atitikti Jūsų organizacijos poreikius.